ALBA

Residència d'àvies
Entrada permanent o acolliment diürn
Ptge. Santa Amèlia, 1 (Torre)

08017 - Barcelona

Telf. 932 029 740  -  932 038 850